Bel ons 070-7400070 of mail naar info@verzekeringscentrum.nl
Nederlands Verzekering Centrum Onderdeel van:
070-7400070
notaris stempel

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onze partners
verzekeraars

Stel u raakt als notaris onverhoopt arbeidsongeschikt door ongeval of ziekte. Dan biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering u dekking tegen de inkomsten die u hierdoor misloopt. De uitkering is periodiek en wordt uitgekeerd tot het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. Ook in het geval van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bent u verzekerd.

De dekking
De verzekering voor arbeidsongeschiktheid vergoedt iedere dag dat u niet kunt werken als gevolg van een ongeval of ziekte. In de meeste gevallen is dit maximaal tachtig procent van het gemiddelde inkomen, maar hiervan kan in de polis afgeweken worden. Als er sprake is van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt er ook gedeeltelijk uitgekeerd. De verzekering is voornamelijk bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Heeft uw notariaat werknemers in loondienst? Dan vallen zij onder de werknemersverzekering die u voor hen afsluit.

Uitsluitingen
Zoals hierboven al vermeld zijn werknemers in loondienst verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms niet met onmiddellijke ingang een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor deze ondernemers is er de vangnetverzekering.

Premie en bijzonderheden
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor een groot gedeelte door de verzekerde zelf betaald. Dit hangt onder meer af van het afgesproken percentage dat wordt uitgekeerd in het geval van arbeidsongeschiktheid, het feit of de uitkering al dan niet geïndexeerd is en de premieduur. Ook de wachttijd is van invloed op de premie. De wachttijd bepaalt de tijd waarover geen uitkering wordt betaald, bijvoorbeeld de eerste paar maanden van arbeidsongeschiktheid. Dit verlaagt de premie en kan aantrekkelijk zijn als u veel spaargeld heeft. De premie zelf is overigens aftrekbaar bij het doen van uw belastingaangifte.