Bel ons 070-7400070 of mail naar info@verzekeringscentrum.nl
Nederlands Verzekering Centrum Onderdeel van:
070-7400070
notaris stempel

Compagnonverzekering

Onze partners
verzekeraars

De compagnonverzekering biedt u dekking tegen het overlijden van uw notariaatvennoten. Veel ondernemingen kennen een vennootschapsakte die afspraken bevat voor het geval een van de vennoten komt te overlijden. Vaak hebben de nabestaanden recht op het bedrijfsdeel van de overleden compagnon. Door middel van de compagnonverzekering kunt u uzelf hiertegen verzekeren.

De dekking
In veel vennootschapsaktes is een bedrag vastgesteld waarmee de overgebleven compagnons de erfgenamen van de overleden vennoot kunnen uitkopen. Het kan echter zo zijn dat uw notariaat niet voldoende liquide middelen beschikbaar heeft om direct een dergelijke som uit te kunnen betalen. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door middel van een compagnonverzekering. Dit type verzekering is vaak kruislings: u betaalt een levensverzekeringspremie over het leven van uw compagnon en andersom. Zo is de onderneming beschermd tegen successierecht van de nabestaanden van de overleden vennoot.

Uitsluitingen
Aangezien de compagnonverzekering in basis een levensverzekering over het leven van uw compagnon is, wordt er zo goed als altijd uitbetaald, behalve wanneer er opzet in het spel is.

Premie en bijzonderheden
De premie voor de compagnonverzekering is de afgelopen tijd bij de meeste levensverzekeraars sterk afgenomen. Afhankelijke factoren zijn de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering en de gezondheid en levensstijl van de verzekerde. De compagnonverzekering kan naast het verzekeren van de verschillende vennoten ook gebruikt worden voor het verzekeren tegen het overlijden van een van de zogenaamde sleutelfiguren binnen uw notariaat. Dit is raadzaam om te doen als een van de werknemers van doorslaggevend belang is voor het voortbestaan van uw notariskantoor.