notaris hamer

Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (afgekort AVB) is voor iedere ondernemer, dus ook voor een notaris, één van de voornaamste verzekeringen. De AVB verzekert u namelijk tegen schade die aan personen of zaken is toegebracht. Ook wanneer u aansprakelijk bent voor het plotseling vrijkomen van milieuschadelijke stoffen is deze verzekering van toepassing.

Offerte aanvragen
blocks

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (afgekort AVB) is voor iedere ondernemer, dus ook voor een notaris, één van de voornaamste verzekeringen. De AVB verzekert u namelijk tegen schade die aan personen of zaken is toegebracht. Ook wanneer u aansprakelijk bent voor het plotseling vrijkomen van milieuschadelijke stoffen is deze verzekering van toepassing.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering voor een notaris

Samengevat biedt de AVB u dekking voor schade aan personen of zaken. De AVB kent echter wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw notariaat aansprakelijk zijn voor de schade en de schade zelf moet binnen de polisvoorwaarden vallen. De personen en zaken die onder de AVB vallen zijn:

 • Het notariaat als bedrijf;
 • De notaris zelf in het geval van een eenmanszaak;
 • De eventuele werknemers;
 • Eventuele bestuurders en commissarissen;
 • Pensioenfondsen en eventuele personeelsverenigingen.

De ontstane schade kan van toepassing zijn op uzelf, op eventuele werknemers, op uw cliënten en op derden. De AVB is ook van kracht wanneer er schade ontstaat tijdens een dienstreis van uw werknemers. Hetzelfde geldt voor milieuschade, maar alleen wanneer deze plotseling is ontstaan.

Uitsluitingen

De AVB kent echter ook uitsluitingen. De volgende schades vallen niet onder de AVB:

 • Schade door opzet;
 • Schade aan zaken die geleend of gehuurd zijn (onder opzicht);
 • Schade toegebracht met of door gemotoriseerde voertuigen;
 • Schade aan eigendommen van de verzekeringnemer;
 • Schade als gevolg van geleidelijke milieuaantasting;
 • Schade die niet is aangebracht aan personen of zaken.

Informatie over de notaris aansprakelijkheidsverzekering

De premie van de AVB hangt af van de soort en de omvang van uw notariaat. Deze wordt berekend over de omzet. Aan het einde van het verzekeringsjaar vindt er een correctie plaats aan de hand van een jaaropgave die door u als verzekeringnemer dient te worden verstrekt. De meeste AVB varianten dekken alleen schade die geclaimd wordt tijdens de verzekeringsduur.