open office kantoor

Huurdersbelangverzekering voor notarissen

Wanneer u in notarisprofessie uw bedrijfspand(en) huurt, dan doet u er verstandig aan een huurdersbelangverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking voor alle mogelijke schade door bouwkundige bedrijfspandwijzigingen die u als huurder zelf heeft aangebracht. Ook zaken die u overneemt in de gehuurde ruimte (deze kunnen bijvoorbeeld door de vorige huurder zijn aangebracht) vallen onder de huurdersbelangverzekering.

Offerte aanvragen
blocks

Wanneer u in notarisprofessie uw bedrijfspand(en) huurt, dan doet u er verstandig aan een huurdersbelangverzekering af te sluiten. De huurdersbelangverzekering biedt een notaris dekking voor alle mogelijke schade door bouwkundige bedrijfspandwijzigingen die u als huurder zelf heeft aangebracht. Ook zaken die u overneemt in de gehuurde ruimte (deze kunnen bijvoorbeeld door de vorige huurder zijn aangebracht) vallen onder de huurdersbelangverzekering. Indien het pand wel volledig uw eigendom is, kunt u een gebouwenverzekering afsluiten.

Dekking huurdersbelangverzekering voor een notaris

De huurdersbelangverzekering biedt dekking tegen schade veroorzaakt door:

  • Brand/ontploffing;
  • Blikseminslagen;
  • Gemotoriseerde voertuigen;
  • Storm;
  • Water;
  • Rook en roet.

Afhankelijk van de schade worden of herstelkosten, dan wel kosten voor herbouw vergoed. Vaak wordt deze verzekering gecombineerd met de inventaris- en goederenverzekering.

Uitsluitingen

Er is sprake van uitsluiting wanneer het door u gehuurde bedrijfspand bijvoorbeeld onder de gebouwenverzekering van de pandeigenaar valt. Eventuele schade aan het pand wordt dan dus niet aan u uitgekeerd. Schade aan glas en schade aan uw goederen vallen ook niet onder de huurdersbelangverzekering, maar respectievelijk onder de glas- en goederenverzekering.

Premie van een notaris huurdersbelangverzekering

De premie voor de huurdersbelangverzekering hangt af van het verzekerde bedrag, de sector waarin uw bedrijf actief is en de aard van de bouw van het gehuurde pand. Ook wordt de premiehoogte beïnvloed door mogelijke combinaties van deze verzekering met andere verzekeringen, zoals de goederenverzekering. Als u uw verschillende verzekeringen namelijk allemaal bij dezelfde verzekeraar afsluit, krijgt u vaak een korting op de premie.