notaris in gesprek

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor fouten tijdens de beroepsuitoefening. Het gaat hier veelal om een fout gemaakt door een deskundige die leidt tot schade bij een cliënt. Vooral voor de vrije beroepsbeoefenaren, waaronder de notaris, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zeker interessant.

Offerte aanvragen
blocks
Een onmisbare verzekering

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de notaris?

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering interessant voor een notaris? Het antwoord is ja. Sterker nog, de beroepsaansprakelijkheid mag eigenlijk niet aan het verzekeringspakket van het notariaat ontbreken vanwege verplichtingen vanuit de KNB. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor fouten tijdens de beroepsuitoefening. Het gaat hier veelal om een fout gemaakt door een deskundige die leidt tot schade bij een cliënt. Vooral voor de vrije beroepsbeoefenaren, waaronder de notaris, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dus zeker interessant.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een notaris

Deze verzekeringsvorm biedt alleen dekking voor zuivere vermogensschade. Dit betekent dat het dient te gaan om schade die vanuit het notariaat niet is berokkend aan personen of zaken. Deze vallen immers onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verschillende polissen ontwikkeld, aangezien niet iedere beroepsgroep een zelfde aansprakelijkheid kent. Ook de notarisberoepsgroep heeft een eigen verzameling aan algemene voorwaarden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een minimumbedrag dat verzekerd is.

Uitsluitingen 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking tegen de schade die voortvloeit uit uw beroepsbeoefening en alleen wanneer deze schade binnen uw specifieke verzekeringsvoorwaarden valt. Een voorbeeld van een beroepsfout die niet onder de dekking valt is wanneer u als notaris een makelaarsadvies geeft. Dit hoort immers niet binnen het takenpakket van een notaris. Eventuele schade die voortvloeit uit een door een notaris verstrekt makelaarsadvies valt niet binnen de polis. Het is daarom belangrijk dat de notariële activiteiten die wel binnen het takenpakket vallen duidelijk worden beschreven in de polis.

Informatie over de notaris beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is allereerst afhankelijk van de beroepsgroep en vervolgens van de bedrijfsomvang. Veel beroepsgroepen, waaronder de notarisberoepsgroep, stellen een eis aan de hoogte van het bedrag dat verzekerd is, waardoor veel polissen een minimumpremie kennen. Het zogenaamde verweer bij onterechte aanspraken valt ook onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Stel uw cliënt dient onterecht een schadeclaim bij u in voor een fout die u vanuit uw notarisberoep zou hebben begaan. Dan vallen de door u gemaakte juridische verweerkosten ook binnen de dekking van deze verzekering.