notaris hamer

Rechtsbijstandverzekering voor notarissen

De rechtsbijstandverzekering bedrijven biedt uw notariaat dekking voor bijstand bij juridische problemen. Hieronder vallen zowel kosten gemaakt bij het inwinnen van juridisch advies als de advocaat- en proceskosten.

Offerte aanvragen
blocks

Voor een notaris kan een rechtsbijstandverzekering bedrijven nuttig zijn. Deze verzekering biedt uw notariaat dekking voor bijstand bij juridische problemen. Hieronder vallen zowel kosten gemaakt bij het inwinnen van juridisch advies als de advocaat- en proceskosten.

Dekking rechtsbijstandverzekering voor een notaris

Voor de meeste rechtsbijstandspolissen geldt dat zij een algemene dekking kennen die naar wens verder uitgebreid en aangepast kan worden. Het is dus mogelijk om deze polis voor u op maat te laten maken. Over het algemeen biedt de rechtsbijstandverzekering bedrijven u dekking voor juridische problemen op de volgende gebieden:

  • Contractrecht (hieronder vallen alle overeenkomsten die door u als koper, afnemer of opdrachtgever van diensten zijn afgesloten);
  • Administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijvoorbeeld bij problemen met bouwvergunningen en bestemmingsplannen, maar ook bij juridische beroepsprocedures);
  • Strafrecht en verhaalsrecht (bijvoorbeeld bij strafrechtelijke vervolging mits het gaat om een niet opzettelijk begane overtreding van de wet en bijstand om schade door derden op de veroorzaker van de schade te verhalen);
  • Arbeidsrecht / ambtenarenrecht (bij arbeidsgeschillen met werknemers, een voorbeeld hiervan is een juridisch probleem bij de ontslagprocedure);
  • Burenrecht (juridische problemen aangaande uw bedrijfspand(en) en de grond die in het bezit is van uw notariaat).

Uitsluitingen

Uiteraard geldt de rechtsbijstandverzekering bedrijven alleen voor de juridische problemen die zijn opgenomen in uw polis. Het is wel goed om te weten dat problemen met betrekking tot gemotoriseerde voertuigen vaak niet standaard onder de dekking vallen. Deze zijn echter wel aanvullend (beperkt) te verzekeren. Andere veelvoorkomende uitsluitingen zijn een faillissement, juridische problemen van fiscale aard en geschillen met de deurwaarder.

Informatie over de notaris rechtsbijstandverzekering

De meeste polissen kennen een wachttijd. Deze ligt meestal rond de 3 maanden. Lopende zaken of zaken die al spelen tijdens de wachttijd vallen buiten de dekking. Uitzondering hierop zijn gevallen die vallen onder het verhaalsrecht.