notaris hamer

Privacyverklaring

blocks
Privacyverklaring NotarisVerzekeren.nl

Wij van NotarisVerzekeren.nl / EVR vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacykaart en privacystatement.