autoverzekering notarissen

Personenautoverzekering voor notarissen

Wanneer uw notariaat over een of meerdere bedrijfsauto’s beschikt, dan moet hiervoor een verzekering worden afgesloten. De personenautoverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Daarmee is het één van de meest voorkomende verzekeringsvormen.

Offerte aanvragen
blocks

De personenautoverzekering is zeer interessant voor een notaris. Wanneer uw notariaat over een of meerdere bedrijfsauto’s beschikt, dan moet hiervoor een verzekering worden afgesloten. De personenautoverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Daarmee is het één van de meest voorkomende verzekeringsvormen. Ook eigenaren van andere motorrijtuigen zijn verplicht om zich via de personenautoverzekering te verzekeren. Dit geldt ook voor motorrijtuigen die niet worden gebruikt op de openbare weg. Met deze verzekering bent u gedekt tegen schade die u aanbrengt met uw auto, maar in veel gevallen ook tegen schade die aan uw auto wordt aangebracht.

Dekking personenautoverzekering voor een notaris

De personenautoverzekering biedt dekking tegen schade die u veroorzaakt met uw auto. In veel gevallen is er bij een ongeluk niet alleen sprake van materiële schade, maar ook van letselschade. Deze vorm van schade is ook meeverzekerd in de meest basale vorm van de personenautoverzekering. De polis is hierna uit te breiden naar een zogenaamde WA+ beperkt casco, waarbij uw motorrijtuig gedekt is tegen schade veroorzaakt door storm, brand, bliksem of diefstal. Een allrisk verzekering is ook mogelijk, in dat geval bent u ook verzekerd voor schade die u zelf aan uw motorrijtuig veroorzaakt.

Uitsluitingen

Zoals hierboven al duidelijk wordt, hangt een groot gedeelte van de uitsluitingen van de personenautoverzekering af van de vorm die u zelf kiest.

Informatie over de notaris personenautoverzekering

De premie voor de personenautoverzekering hangt grotendeels af van de verzekeraar. Het loont daarom zeker eerst goed te inventariseren waar de premiehoogte en de voorwaarden voor u het voordeligst zijn. Meestal hangt de premie voor de personenautoverzekering af van de aanschafwaarde en de leeftijd van de auto en het aantal kilometers dat u met de auto aflegt. Ook kan op basis van het aantal jaren dat u schadevrij bent gebleven uw premie gekort worden. Daarnaast is er bij de personenautoverzekering vaak sprake van een eigen risico.