open office kantoor

Cyberverzekering voor notarissen

Een cyberverzekering biedt dekking tegen door u geleden schade als gevolg van internetcriminaliteit. Andere schade aan uw elektronica kunt u verzekeren met de computer- en elektronicaverzekering.

Offerte aanvragen
blocks

Een notaris is met een cyberverzekering gedekt tegen schade die is opgelopen als gevolg van internetcriminaliteit. Andere schade aan uw elektronica kunt u verzekeren met de computer- en elektronicaverzekering.

Dekking cyberverzekering voor een notaris

De cyberverzekering is een vrij jonge verzekeringsvorm en er is daarom dan ook een grote verscheidenheid aan dekkingen tussen de verschillende polissen. De meeste polissen dekken tegen de volgende risico’s:

  • Dataverlies;
  • Hacken van uw bedrijfssystemen;
  • Gijzeling van uw website;
  • Het per ongeluk verspreiden van een virus door uw bedrijf;
  • Inbreuk op de privacy van derden;
  • Omzetverlies door een DDoS-aanval.

Bovendien kunt u er voor kiezen zich aanvullend te verzekeren voor boetes die verband houden met een data-lek. Deze aanvulling wordt tegenwoordig vaak gekozen.

Uitsluitingen

Vanwege de grote variatie in de verschillende polissen van de cyberverzekering, zijn er ook veel verschillen te vinden in de uitsluitingen van de verschillende polissen. Zo worden in sommige gevallen bepaalde bedrijfsactiviteiten uitgesloten. Doordat nieuwe inzichten in de online wereld elkaar in een rap tempo opvolgen kan de polis door de jaren heen bij dezelfde verzekeraar worden aangepast.

Informatie over de notaris cyberverzekering

De premie voor de cyberverzekering hangt, zoals bij veel andere verzekeringen, af van het verzekerde bedrag en de sector waarin in het bedrijf actief is. De premie wordt meestal vastgesteld door een bepaald promillage van het verzekerde bedrag. Het reconstrueren van gelekte of beschadigde data door een door de polis gedekte oorzaak valt ook onder de cyberverzekering. Enkele polissen hebben hierbij ook een fraudecomponent toegevoegd.