notaris felicitatie

Bedrijfsschadeverzekering voor notarissen

Stel uw notarispand of inventaris heeft om wat voor reden dan ook schade opgelopen en u kunt hierdoor uw functie tijdelijk niet naar behoren uitoefenen. Dan bestaat er een groot risico dat u omzet misloopt. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zichzelf tegen het verlies van brutowinst.

Offerte aanvragen
blocks

Stel uw notarispand of inventaris heeft om wat voor reden dan ook schade opgelopen en u kunt hierdoor uw functie tijdelijk niet naar behoren uitoefenen. Dan bestaat er een groot risico dat u omzet misloopt. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u als notaris worden gecompenseerd voor inkomsten die zijn misgelopen als gevolg van door u geleden schade. Zo Verzekert u zichzelf tegen het verlies van brutowinst. De bedrijfsschadeverzekering biedt dus geen dekking tegen de schade aan uw notarispand of inboedel zelf, maar tegen de gevolgschade voor uw omzet. Bedrijfspandschade en inboedelschade vallen respectievelijk onder de gebouwenverzekering en de inventaris- en goederenverzekering.

Dekking bedrijfsschadeverzekering voor een notaris

Een bedrijfsschadeverzekering biedt een notaris dekking tegen de meest voorkomende oorzaken van schade. Een voorbeeld hiervan is het afbranden van uw bedrijfspand(en). Hierdoor loopt u inkomen mis, die u aan het einde van het boekjaar kunt vaststellen. Dit bedrag aan omzet wordt aan het einde van het boekjaar uitgekeerd door de bedrijfsschadeverzekering. Veel polissen bieden de mogelijkheid om de uitval van stroom of gas mee te verzekeren. Voorwaarde is wel dat de stroomuitval dan minimaal 8 uur moet hebben geduurd. In het geval van gas is dit 24 uur.

Uitsluitingen

Uiteraard is door de verzekerde zelf met opzet berokkende schade uitgesloten van vergoeding. In de meeste gevallen zijn de uitsluitingen op maat te bepalen door middel van aanvullingen op de polis.

Informatie over de notaris bedrijfsschadeverzekering

De hoogte van de premie van de bedrijfsschadeverzekering wordt uitgedrukt in een promillage van het verzekerde bedrag. Dit verzekerde bedrag wordt bepaald door de winst en vaste lasten uit jaarcijfers die door u zelf moeten worden aangeleverd. Vanwege fluctuatie in winstcijfers kan hier soms een onder- of overdekking optreden. De uitkering van de bedrijfsschadeverzekering blijft doorgaan zolang als het verlies van omzet voortduurt. In veel gevallen is er echter ook sprake van een maximale verzekeringsduur. Deze wordt in de polis opgenomen en kan variëren van 6 maanden tot meerdere jaren. Ook is het mogelijk een eigen risico van een bepaalde tijdsduur vast te stellen. In deze periode van omzetverlies wordt er dan niet uitgekeerd, maar wordt de premie van de bedrijfsschadeverzekering wel gekort.