notaris hamer

Inventaris- en goederenverzekering voor notarissen

De inventaris- en goederenverzekering biedt dekking bij geleden schade aan uw inventaris en goederen. Wanneer uw notariskantoor uit meerdere bedrijfspanden bestaat, dan hoeft u in veel gevallen slechts één inventaris- en goederenverzekering af te sluiten. In dat geval worden de verschillende locaties op de verzekering aangetekend.

Offerte aanvragen
blocks

De inventaris- en goederenverzekering is interessant voor een notaris. Deze verzekering biedt dekking bij geleden schade aan uw inventaris en goederen. Wanneer uw notariskantoor uit meerdere bedrijfspanden bestaat, dan hoeft u in veel gevallen slechts één inventaris- en goederenverzekering af te sluiten. In dat geval worden de verschillende locaties op de verzekering aangetekend.

Dekking inventaris- en goederenverzekering voor een notaris

De inventaris- en goederenverzekering wordt in de volksmond ook wel brandverzekering genoemd, aangezien brand vroeger het belangrijkste risico was dat onder de dekking viel. Uiteraard wordt schade door brand tegenwoordig nog steeds vergoed, maar ook de volgende risico’s vallen onder de dekking van de inventaris- en goederenverzekering:

  • Rook en roetschade (valt onder brandschade);
  • Stormschade;
  • Schade door inbraak en diefstal;
  • Waterschade (behalve bij overstromingen).

Het uitgekeerde bedrag in geval van schade is vaak gebaseerd op de nieuwwaarde van de inventaris.

Uitsluitingen

De inventaris- en goederenverzekering biedt geen dekking tegen schade die veroorzaakt wordt door zogenaamde catastrofes. Voorbeelden hiervan zijn schade door oorlog, atoomkernreacties en overstromingen. Handelsvoorraad valt in het algemeen ook niet standaard onder de inventaris- en goederenverzekering, maar kan tegen de inkoopwaarde wel meeverzekerd worden.

Informatie over de notaris inventaris- en goederenverzekering

De premie voor de inventaris- en goederenverzekering wordt uitgedrukt in een promillage van het bedrag dat verzekerd is. Dit promillage is afhankelijk van een aantal factoren zoals de omvang van de dekking, de sector waarin het bedrijf actief is, de aard van de bouw van het pand waarin de goederen opgeslagen zijn en de door uw notariaat getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt er een eigen risico bepaald. Ook dit heeft invloed op de premie. Als het verzekerde bedrag niet overeenkomt met de volledige waarde van de inventaris, wordt de vergoeding pro rata uitgekeerd.