notaris hamer

Veel gestelde vragen

blocks
FAQ

Veel gestelde vragen over notaris verzekeringen

Ja, er is inderdaad een verzekeringsplicht voor notarissen. Artikel 15 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, afgekort KNB, is hierin eenduidig. Het is inherent aan de vertrouwenspositie die de notaris bekleedt in het rechtsverkeer, dat hij of zij voldoende verzekerd is tegen het beroepsaansprakelijkheidsrisico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet dus verplicht worden afgesloten. Dit geldt zowel wanneer u als notaris een eenmanszaak hebt, als in situaties waarbij u met meerdere notarissen een maatschap voert.

Bekijk hier het complete antwoord op deze vraag

In Nederland is het sinds 1 januari 2016 verplicht om een data-lek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit geldt voor alle bedrijven en organisaties die met persoonlijke gegevens werken. Het notariaat is daar een uitgelezen voorbeeld van. Dagelijks vloeien er privacygevoelige datastromen zoals contactgegevens en persoonlijke dossiers door het computersysteem van de notaris.

Bekijk hier het complete antwoord op deze vraag

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die u of uw werknemers veroorzaken bij personen of andere zaken. In acute gevallen valt ook milieuschade hieronder. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade die voortvloeit uit fouten die u of uw medewerkers maken bij de uitoefening van het notarisberoep. Bij deze verzekering gaat het om financiële schade die door u veroorzaakt wordt.

Bekijk hier het complete antwoord op deze vraag