notaris hamer

Is er een verzekeringsplicht voor notarissen?

Ja, er is inderdaad een verzekeringsplicht voor notarissen. Artikel 15 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, afgekort KNB, is hierin eenduidig. Het is inherent aan de vertrouwenspositie die de notaris bekleedt in het rechtsverkeer, dat hij of zij voldoende verzekerd is tegen het beroepsaansprakelijkheidsrisico.

Offerte aanvragen
blocks

Verzekeringsplicht voor notarissen

Ja, er is inderdaad een verzekeringsplicht voor notarissen. Artikel 15 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, afgekort KNB, is hierin eenduidig. Het is inherent aan de vertrouwenspositie die de notaris bekleedt in het rechtsverkeer, dat hij of zij voldoende verzekerd is tegen het beroepsaansprakelijkheidsrisico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet dus verplicht worden afgesloten. Dit geldt zowel wanneer u als notaris een eenmanszaak hebt, als in situaties waarbij u met meerdere notarissen een maatschap voert.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering notaris verplicht?

U bent met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt voor (vermeende) fouten die u maakt tijdens uw beroepsuitoefening als notaris. Deze fouten mogen alleen betrekking hebben op zogeheten ‘zuivere vermogensschade’. Dit betekent dat de schade niet berokkend mag zijn aan personen of zaken. Hiervoor kunt u een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) afsluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet alleen verplicht, maar biedt u als notaris ook een gedegen bescherming. Stel, er gaat iets fout tijdens de overdracht van registergoederen, in de familiepraktijk of bij het ondernemersrecht. Dan kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u hier tegen verzekerd. Ook wanneer uw cliënt onterecht een schadeclaim tegen u indient vallen uw juridische verweerkosten onder deze verzekering. Niet onbelangrijk, u waarborgt met deze verzekering dus ook de continuïteit van uw notariaat.

Protocolaansprakelijkheid en vereisten

Naast uw eigen beroepsaansprakelijkheid, moet u er rekening mee houden dat u verplicht bent de protocolaansprakelijkheid van uw voorgangers te verzekeren. Daarbij komt, dat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan een minimum aantal vereisten moet voldoen. Deze vereisten zijn vastgelegd in de ‘Verordening beroeps- en gedragsregels 2011’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zo moet u als notaris zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een dekking van schaden tot € 1 miljoen. Dit door uzelf te verzekeren risico, moet zijn gedekt via een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij.

Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor de dekking van schaden tussen € 1 miljoen en € 25 miljoen kunt u deelnemen aan de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de KNB. Deze collectieve verzekering is ook van toepassing op schaden die het gevolg zijn van personeelsfraude of het verlies van waarden tijdens transport of het verblijf op kantoor. Hierbij gaat het om schaden lopende van € 100.000 tot € 5 miljoen. Schaden als gevolg van administratieve betaalfouten vallen tot € 454.000 ook onder deze collectieve verzekering. Wilt u zich verzekeren voor dekking van schaden hoger dan € 25 miljoen? Dan kunt u terecht bij diverse gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen voor een polis op maat.