notaris hamer

Verzuimverzekering voor notarissen

De verzuimverzekering voor notarissen biedt dekking tegen het risico dat u loopt bij langdurige ziekte van een of meerdere van uw werknemers. U bent dan namelijk verplicht om het loon gedurende twee jaar voor minimaal  zeventig procent door te betalen, ondanks dat er op dat moment geen arbeid tegenover staat.

Offerte aanvragen
blocks
Verzuim is vaak duurder dan gedacht

Waarom een verzuimverzekering voor uw notariaat?

De verzuimverzekering voor een notariskantoor biedt dekking tegen het risico dat u loopt bij langdurige ziekte van een of meerdere van uw werknemers. U bent dan namelijk verplicht om het loon gedurende twee jaar voor minimaal zeventig procent door te betalen, ondanks dat er op dat moment geen arbeid tegenover staat.

Dekking verzuimverzekering voor een notaris

De verzuimverzekering kan in veel gevallen op maat worden ingevuld. Daarnaast zijn er 2 mogelijkheden waarop een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting kan verzekeren: de conventionele verzekering en de stop loss-verzekering. In het geval van een conventionele verzekering wordt per werknemer en per ziektegeval een risicotermijn bepaald in samenspraak met de werkgever. In het geval van de stop loss-verzekering bestaat er een omgekeerd eigen risico: als het totale bedrag, dat aan een werknemer door de verzuimverzekering wordt uitgekeerd, wordt overschreden, is de rest van het bedrag voor rekening van de werkgever.

Uitsluitingen

De uitsluitingen van de verzuimverzekering hangen voor een groot deel samen met de voorwaarden die in de polis worden afgesproken. Grote werkgevers kunnen het risico voor eigen rekening nemen, maar zijn wel gedekt voor loondoorbetaling bij zwangerschap door middel van de vangnetconstructie in de wet.

Informatie over de notaris verzuimverzekering

De premie voor de verzuimverzekering hangt grotendeels af van de dekking en de wachttijd die de werknemer kiest, de verzuimcijfers van andere jaren en het totale bedrag dat ieder jaar aan loon wordt uitgekeerd door de werkgever. De premie wordt als voorschot betaald, waarna er aan het einde van het jaar een verrekening plaatsvindt. In veel polissen worden ook voorwaarden gesteld aan verzuim- en re-integratiebegeleiding. Vaak vergoedt de verzekeraar ook de kosten die in het re-integratietraject gemaakt worden.