notaris felicitatie

Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

De bedrijfsaansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheid worden vaak met elkaar verward. Wat is nu eigenlijk het verschil? De aansprakelijkheidsverzekering is niet in de laatste plaats voor de notarisberoepsgroep essentieel om af te sluiten. Vind op deze pagina alles wat u moet weten.

Offerte aanvragen
blocks

De aansprakelijkheidsverzekering is niet in de laatste plaats voor de notarisberoepsgroep essentieel om af te sluiten. Maar bent u hiermee tegen alle aansprakelijkheidsrisico’s gedekt? Er bestaan namelijk verschillen binnen deze verzekeringsvorm. Vooral de bedrijfsaansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheid worden vaak met elkaar verward. Wat is nu eigenlijk het verschil?

De bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die u of uw werknemers veroorzaken bij personen of andere zaken. In acute gevallen valt ook milieuschade hieronder. Voorbeelden hiervan zijn het onopzettelijk beschadigen van een computer of het door uw toedoen struikelen van een klant in uw notariskantoor die daarbij bijvoorbeeld een arm breekt. Ook wanneer uw werknemers tijdens een dienstreis iets overkomt, valt dit onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade die voortvloeit uit fouten die u of uw medewerkers maken bij de uitoefening van het notarisberoep. Bij deze verzekering gaat het om financiële schade die door u veroorzaakt wordt. Een voorbeeld hiervan is een klant die door verkeerd advies van u of uw werknemers forse financiële schade oploopt. Deze schade wordt alleen vergoed als het advies daadwerkelijk hoort bij uw notariaatfunctie. Zo valt financiële schade door bijvoorbeeld een verkeerd makelaarsadvies van u als notaris niet binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering; dit behoort immers niet tot het takenpakket van het notariaat.